Torakochirurgia

 

Torakochirurgia [łac. thorax - klatka piersiowa] jest działem chirurgii, który zajmuje się diagnostyką i leczeniem operacyjnym schorzeń narządów klatki piersiowej. Jej zakres obejmuje:

 

  • choroby ściany klatki piersiowej [wrodzone zniekształcenia, guzy i obrażenia urazowe]
  • choroby przepony [przepukliny, urazy]
  • choroby śródpiersia [guzy, zmiany zapalne]
  • choroby przełyku [guzy, zmiany łagodne]
  • choroby płuc i opłucnej [nowotwory i zmiany zapalne]

 

Współczesna torakochirurgia skupia się na leczeniu raka płuc, który stanowi u mężczyzn najczęstszą przyczynę zgonów z powodu nowotworów, a u kobiet jest drugi co do częstości w populacji.

 

Przedmiotem zainteresowania torakochirurgii są ponadto coraz częściej występujące obrażenia klatki piersiowej [wypadki komunikacyjne, postrzały] i ich następstwa. Tradycyjna torakochirurgia ma swój udział w leczeniu swoistych i nieswoistych zapaleń oraz raka przełyku.

 

Torakochirurgia współdziała także z onkologią [skojarzone leczenie nowotworów pierwotnych i wtórnych, przerzutów], pulmonologią [diagnostyka], gastroenterologią [choroby przełyku] i neurologią [leczenie miastenii].

 

LEKARZ PRZYJMUJĄCY

 

lek. med. Łukasz Pryt