free samples of viagra ... generic viagra online ... canadian global pharmacy ... cialis ... canadian pharmacy online ... buy generic cialis ... generic cialis ... cheap cialis ... viagra generic ... online viagra buy ... canadian pharmacy

Torakochirurgia

 

Torakochirurgia [łac. thorax - klatka piersiowa] jest działem chirurgii, który zajmuje się diagnostyką i leczeniem operacyjnym schorzeń narządów klatki piersiowej. Jej zakres obejmuje:

 

  • choroby ściany klatki piersiowej [wrodzone zniekształcenia, guzy i obrażenia urazowe]
  • choroby przepony [przepukliny, urazy]
  • choroby śródpiersia [guzy, zmiany zapalne]
  • choroby przełyku [guzy, zmiany łagodne]
  • choroby płuc i opłucnej [nowotwory i zmiany zapalne]

 

Współczesna torakochirurgia skupia się na leczeniu raka płuc, który stanowi u mężczyzn najczęstszą przyczynę zgonów z powodu nowotworów, a u kobiet jest drugi co do częstości w populacji.

 

Przedmiotem zainteresowania torakochirurgii są ponadto coraz częściej występujące obrażenia klatki piersiowej [wypadki komunikacyjne, postrzały] i ich następstwa. Tradycyjna torakochirurgia ma swój udział w leczeniu swoistych i nieswoistych zapaleń oraz raka przełyku.

 

Torakochirurgia współdziała także z onkologią [skojarzone leczenie nowotworów pierwotnych i wtórnych, przerzutów], pulmonologią [diagnostyka], gastroenterologią [choroby przełyku] i neurologią [leczenie miastenii].

 

LEKARZ PRZYJMUJĄCY

 

lek. med. Łukasz Pryt