Chirurgia onkologiczna

ZABIEGI

 

Stosowane w naszym Centrum metody leczenia zmian onkologicznych dorównują najnowszym trendom współczesnej medycyny. Standardy przeprowadzanych zabiegów chirurgicznych odpowiadają normom, jakie obowiązują w placówkach szpitalnych. Leczenie podejmujemy najszybciej jak to jest możliwe, zapewniając naszym pacjentom szybką diagnostykę i bezpieczną terapię, opartą na doświadczeniu naszej kadry . Każdego pacjenta traktujemy indywidualnie, dobierając sposób leczenia najskuteczniejszy w danym przypadku. Nasi lekarze łączą doświadczenie onkologiczne z precyzją chirurgii plastycznej, gwarantując najlepsze, zarówno z punktu widzenia medycyny, jak i estetyki, efekty przeprowadzonych zabiegów.

W naszym Zespole pracują lekarze :

 

  • dr n. med. Marek Stempień
  • dr Paweł Burski

 

W ramach Chirurgii Onkologicznej wykonujemy zabiegi:

 

  • leczenie i diagnostyka chorób piersi
  • leczenie i diagnostyka nowotworów skóry
  • leczenie i diagnostyka nowotworów tkanek miękkich

LECZENIE I DIAGNOSTYKA CHORÓB PIERSI

 

Guzki piersi, to najczęstsze zmiany w obrębie piersi, ale tylko niektóre z nich są nowotworami. W naszym Centrum usuwamy guzki zdiagnozowane jako guzki łagodne, takie jak: torbiele, włókniaki, gruczolakowłókniaki, zmiany mastopatyczne i tłuszczaki piersi.

 

Każda zmiana zauważona w obrębie piersi wymaga natychmiastowej diagnozy lekarskiej. Na szczęście 90% tych zmian jest niezłośliwa, jednak tylko doświadczony lekarz i odpowiednia diagnostyka mogą wykluczyć raka piersi.

 

Nie wszystkie guzki kwalifikują się do chirurgicznego usunięcia – niektóre wystarczy tylko obserwować. Dlatego przed każdym zabiegiem przeprowadzamy badanie lekarskie, USG lub mammografię i – jeżeli jest taka potrzeba – biopsję. Jeśli zmiana jest łagodna i kwalifikuje się do chirurgicznego usunięcia, przeprowadzamy taki zabieg.

 

Naszym priorytetem jest zapewnienie pacjentom jak najbezpieczniejszego leczenia, dlatego, gdy zmiana wymaga dokładniejszej diagnostyki (np. mammografii lub badania śródoperacyjnego ), pacjent kierowany jest do najbliższego centrum onkologii.

 

Szczegółowy przebieg zabiegu oraz leczenia każdy pacjent omawia z lekarzem podczas wcześniejszej konsultacji. Lekarz informuje wówczas o rodzaju zabiegu, sposobie jego przeprowadzenia oraz zaleceniach przed i po nim. Większości zmian ogniskowych stwierdzonych w badaniach obrazowych (USG piersi, MGR, MRI) wymaga weryfikacji histologicznej i cytologicznej.

 

Najczęstszą techniką jest biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BACC).Wykonuję się ją najczęściej pod kontrola USG. Polega na nakłuciu zmiany w piersi i aspiracji komórek ze zmiany, wykonaniu z nich rozmazu, który następnie jest oceniany przez doświadczonego patologa.

 

Niekiedy charakter guza wymaga raczej biopsji gruboigłowej (BGI, tru-cut biopsy) – technika jest zbliżona do BACC, ale igła biopsyjna jest grubsza i specjalnie zaprojektowana do pobrania większej ilości materiału z piersi. BGI pozwala uzyskać pełnowartościowy materiał do oceny histopatologicznej i wynik badania jest zdecydowanie dokładniejszy niż w przypadku BACC.

 

Obydwie opisane techniki nie wymagają znieczulenia pacjentki. W określonych przypadkach najlepszym wyjściem pozostaje wycięcie z piersi całego guzka- biopsja chirurgiczna. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym i polega na wyłuskaniu guza po 2-3 centymetrowym nacięciu skóry. Ta technika jest najbardziej wartościowa diagnostycznie ponieważ nie pozostawia wątpliwości co do charakteru guzka i usuwa go w całości.

LECZENIE I DIAGNOSTYKA NOWOTWORÓW SKÓRY

 

Nowotwory skóry to wszelkiego rodzaju zmiany skórne, które wymagają leczenia chirurgicznego. Są to przede wszystkim: raki, czerniaki, przerzuty do skóry oraz nowotwory przydatków skórnych (gruczołów łojowych, mieszków włosowych, gruczołów potowych).

 

ZABIEG CHIRURGICZNY jest najskuteczniejszą metodą leczenia zmian zagrożonych przemianą nowotworową .Leczymy wszystkie zmiany skórne, które wymagają chirurgicznej interwencji. Diagnozujemy je wstępnie przy pomocy dermatoskopu.

 

W przypadku podejrzeń co do charakteru zmiany najbezpieczniejszą metodą jej leczenia jest usunięcie chirurgiczne i wykonanie badania histopatologicznego – sprawdzenie czy wycięta zmiana nie zawiera komórek raka lub czerniaka. Profilaktyczne usuwanie znamion nie niesie ze sobą żadnego ryzyka transformacji nowotworowej. Ponadto sam zabieg chirurgiczny jest bezbolesny – odbywa się w znieczuleniu miejscowym.

 

Nie zaleca się usuwania znamion metodą laserową lub kriochirurgiczną – uniemożliwia to wykonanie badania histopatologicznego.

 

Zabiegi usunięcia nowotworów skóry zazwyczaj nie wymagają szczególnych przygotowań . Szczegóły postępowania każdorazowo omawiamy z pacjentem podczas konsultacji lekarskiej. Techniki chirurgicznego usunięcia nowotworu i sposoby leczenia dobieramy indywidualnie, w zależności od typu nowotworu, miejsca jego występowania oraz samego pacjenta.

 

W przypadku zmian zdiagnozowanych jako zmiany nowotworowe wymagające dalszego leczenia onkologicznego, kierujemy pacjentów do centrum onkologii. Pacjentów posiadających zmiany dermatologiczne, które nie wymagają leczenia chirurgicznego, kierujemy do doświadczonych dermatologów lub lekarzy medycyny estetycznej.

LECZENIE I DIAGNOSTYKA NOWOTWORÓW TKANEK MIĘKKICH

 

Nowotwory tkanek miękkich to grupa nowotworów występujących w obrębie tkanki łącznej i tłuszczowej [np. tłuszczaki - zwyrodnienie występujące w obrębie tkanki tłuszczowej] oraz mięśni.

 

W naszym Centrum zajmujemy się leczeniem i usuwaniem nowotworów łagodnych np. tłuszczaków, kaszaków. Podejmiemy się również przeprowadzenia szczegółowej diagnozy [biopsja].

LEKARZE PRZYJMUJĄCY

 

  • dr n. med. Marek Stempień
  • lek. med. Paweł Burski